Přírodovědecká fakulta

/ PřF

Studuj, co tě baví.
Studuj Ostravskou!

PROČ NA PřF
PŘEHRÁT CELÉ VIDEO

Přírodovědecká fakulta


Biologie – systematická, experimentální / Chemie / Matematika / Fyzika / Biofyzika / Fyzika nanostruktur / Environmentální geografie / Politická a kulturní geografie / Ekonomická geografie a regionální rozvoj / Aplikovaná informatika / Softwarové systémy / Učitelství pro SŠ

VŠECHNY OBORY NA PřF

Objevovat a poznávat přírodu, svět i roli člověka v něm. Objevovat zákonitosti vesmíru, které denně ovlivňují život na Zemi. Posouvat hranice lidského poznání a přitom poznávat sám sebe. Studovat za přítomnosti předních českých a zahraničních odborníků, kteří se stávají zdrojem nejen vědecké, ale také osobní inspirace pro studenty. Motivující a přátelské mezinárodní prostředí, ve kterém jsou studium, věda a výzkum vzájemně propojeny. To je Přírodovědecká fakulta Ostravské univerzity. Vyber si cestu svého poznávání světa: od genů po ekosystémy, od atomů po nové materiály, od informace po vývoj společnosti, od matematické formule po fungování krajiny…

Studuj, co tě baví, a to na špičkové úrovni. Studuj Přírodovědeckou fakultu Ostravské univerzity!

Sleduj Ostravskou


Sleduj Přírodovědeckou fakultu na sociálních sítích Sleduj Ostravskou univerzitu na sociálních sítích