Přírodovědecká fakulta

/ PřF

Vyber si svou barvu.
Studuj, co tě baví.

PROČ NA PřF
PŘEHRÁT CELÉ VIDEO

Přírodovědecká fakulta


Biologie a ekologie / Fyzická geografie / Chemie / Fyzika / Matematika / Informační systémy / Biofyzika / Ochrana a tvorba krajiny / Aplikovaná informatika / Politická a kulturní geografie

VŠECHNY OBORY NA PřF

Objevovat a poznávat přírodu, svět i roli člověka v něm. Objevovat zákonitosti vesmíru, které denně ovlivňují život na Zemi. Posouvat hranice lidského poznání a přitom poznávat sám sebe. Studovat za přítomnosti předních českých a zahraničních odborníků, kteří se stávají zdrojem nejen vědecké, ale také osobní inspirace pro studenty. Motivující a přátelské mezinárodní prostředí, ve kterém jsou studium, věda a výzkum vzájemně propojeny. To je Přírodovědecká fakulta Ostravské univerzity. Vyber si cestu svého poznávání světa: od genů po ekosystémy, od atomů po nové materiály, od informace po vývoj společnosti, od matematické formule po fungování krajiny…

Studuj, co tě baví, a to na špičkové úrovni. Studuj Přírodovědeckou fakultu Ostravské univerzity!

Dny otevřených dveří Přírodovědecké fakulty OU se budou konat 8. – 9. února 2019.

Sleduj Ostravskou


Sleduj Přírodovědeckou fakultu na sociálních sítích Sleduj Ostravskou univerzitu na sociálních sítích