VÍCE NEŽ UNIVERZITA

Univerzita s posláním, otevřená světu, pracující pro region. Taková je Ostravská univerzita – více než vzdělávací instituce.