PRAXE NADEVŠE

Pro své studenty aktivně vyhledáváme příležitosti k oborovému i osobnímu růstu. Stáže, workshopy, přednášky, které vás posunou, jsou samozřejmostí.